ΥΛΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
(ΠΑΚΕΤΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ)

Το Πακέτο Ψηφιακών Εργαλείων αποτελείται από μια γκάμα χρήσιμου υλικού για την υποστήριξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών. Θα περιλαμβάνει ποικίλα ψηφιακά εργαλεία αλληλεπίδρασης, όπως εκπαιδευτικά βίντεο και εκπαιδευτικό υλικό για τους μετανάστες και τους εκπαιδευτές τους.

Περισσότερα...

ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εδώ μπορείτε να δείτε άλλα αποτελέσματα του προγράμματος, όπως την τελική επιστημονική έρευνα του ADmiRe με συγκεκριμένες εισηγήσεις για αναγκαίες αλλαγές πολιτικής σύμφωνα με την εμπειρία του προγράμματος.

Scientific Paper - GR


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account